06-45162311

E-mail

info@lokkielooks-haarextensions.nl

Openingstijden op afspraak:

Ma-za: 10:00 - 17:00u

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op door ons mondeling en schriftelijke overeenkomsten.

De dienstverlener word in deze Algemene voorwaarde aangeduid als Lokkie Looks Haarextensions of Lokkie Looks. De wederpartij in deze algemene voorwaarden word aangeduid als “de klant”.

Lokkie Looks  geeft voor de behandeling met wax/keratine of dan wel bonding extensions een inzet garantie van 8 weken, weave 4 weken en tape extensions 2,5 week, mits de behandel- en verzorgingsadviezen zijn nageleefd.

Lokkie Looks Haarextensions is niet aansprakelijk voor schade aan de extenstions of eigen haar indien de klant onze adviezen, en waarschuwingen niet in acht heeft genomen.

Onze verzorgadviezen en gebruikersrichtlijnen beschreven art. 1.2 zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Lokkie Looks.

De 100% human hair extensions die door Lokkie Looks aangeboden worden, worden veel al van uit natuurlijk donker haar naar lichter verwerkt. Om een blonde kleuren te bereiken is het haar eerst ontkleurt en vervolgens geverfd in de juiste kleur. Het is dus begrijpelijk dat de blonde extensions wat droger zijn en sneller pluizen. Deze hairextensions vragen dus enige aandacht en verzorging. Dit geld voor alle human hair extensions.

Lokkie Looks levert Haarextensions aan via de officiële aanbieder in opdracht van de koper. Voorwaarden van garantie op aangekochten haarextensions kunnen per merk verschillen. Het is aan de klant, naar de verzorgingsadviezen en garantie voorwaarden te handelen om via de leverancier van het betreffende merk aanspraak te kunnen maken als het product niet aan de verwachte kwaliteitseisen voldoet. Adviezen en behandel voorwaarden worden altijd de eerste keer van het kopen van het betreffende merk per folder met de aangekochten Haarextensions mee geleverd, en aan de klant verstrekt. Wordt deze folder niet verstrekt is het aan de klant, kan deze het op de website van het betreffende merk na lezen.

1.1 Verzorgingrichtlijnen voorafgaand aan de wax/keratine extension inzet behandeling.

 • Voorafgaand van de inzet behandeling door Lokkie Looks Haarextensions dient het haar van de klant met een neutrale shampoo gewassen te zijn, en dient er geen creme spoeling of andere verzorgingsproduct in het haar gebruikt te worden.
 • Voorafgaand aan de extension inzetbehandeling kan tot 2 weken geen silicone houdende shampoo of verzorgingsproducten gebruikt zijn in het haar van de cliënt
 • Voorafgaand van de inzet behandeling dient er geen stylingsproduct aangebracht te zijn in het haar.
 • Voorafgaand van de extension inzet behandeling door Lokkie Looks dient er, mits het eigen haar geverfd of anders wel/of chemische  behandeld dient te worden, minstens èèn week tussen deze  behandeling en de Inzet bondingextension behandeling te zitten.
 • Lokkie Looks zet ook de klant “eigen aangekochten hairextensions” mist in overleg met Lokkie Looks, en deze de kwaliteit goedkeurd.
 • Lokkie Looks is niet aansprakelijk voor de kwaliteit- en vervaardiging fouten van de door de klant zelf aangekochte hairextensions.
 • Indien de klant een laag leggende behandeling vooraf gaand aan de extensions behandeling ondergaat of deze niet is vermeld, kan de houdbaarheid van de gezetten bondingsextensions niet gegarandeerd worden.
 • Indien een door Lokkie Looks gezette Hair wave binnen 4 weken zet reparatie nodig heeft (draadje dat breekt, ringetje dat gesneuveld is) wordt dit ter service door Lokkie Looks opgelost.
 • indien door Lokkie Looks gezetten tape extensions binnen 2,5 week reparatie nodig heeft ( bijvb. loslating) wordt dit ter service door Lokkie Looks opgelost

 1.2 Verzorging en gebruikersrichtlijnen van de hairextensions:

  • Borstel het haar met de extensions voor elke wasbeurt goed door van punt naar aanzet, met een daar voor bedoelde extension borstel.

Borstel daarbij ook goed, maar met beleid, de aanzet waar de bonding zich bevinden.

 • Het Borstelen van de extensions moet met beleid gedaan worden, harde trekkende beweging aan de haarextenstion kan leiden tot verliezen van de extension en beschadigen van het eigen haar.
 • De door Lokkie Looks aangebrachten extensions mogen alleen geborsteld worden met een speciale hairextensions borstel.
 • Lokkie Looks draagt geen verantwoordelijkheid voor schaden aan het haar en de haar verlengingen die is ontstaan door het gebruiken van een borstel die niet bij Lokkie Looks is aangeschaft.
 • Alle soorten Hairextensions dienen droog te zijn voor het slapen, dit ter behoud van de bondings, bevestiging en het haar.
 • Lange extensions dienen voor het slapen altijd samen gebonden te worden (vlecht, knot of staart) dit om knopen te voorkomen.
 • Kleur uw haarextensions niet met een hoger percentage dan 6% peroxide.
 • De klant verliest ongeveer 80 a 90 haren per dag en deze blijven in de wax/Keratine bondings vast zitten. Die haren kunnen elkaar kruisen waardoor er een knoopje ontstaat en deze dient de klant van elkaar scheiden.
 • Wefts en tape hair extensions horen net zoals bonding hairexensions 2 daags (morgens, en avonds  goed doorgeworsteld te worden, waar bij de aanzet goed ontward wordt.
 • De haarextensions dienen met goede verzorgende producten behandeld te worden, de door de professional aan bevolen of overlegde producten.
 • Laat de bonding extensions niet langer dan 3 a 4 maanden vanaf de inzet datum zitten, dit kan tot schade van het eigen haar leiden.
 • Laat L.A Weave bevestiging en Tape extensions niet langer uitgroeien dan 8 weken.
 • Lokkie Looks is niet verantwoordelijk voor schade aan het haar van de klant indien de uiterlijke draag termijn van 8 weken niet wordt na geleefd bij L.A Weave- en Tape extensions.
 • Laat de Haarextensions te aller tijden verwijderen door Lokkie Looks Haarextensions.
 • Na het plaatsen van de hairextensions en Tape extensions mag het kapsel 24 uur niet gewassen of gekleurd worden. (Na het plaatsen van enkel een weave heeft dit geen betrekking.)
 • Lokkie Looks is niet verantwoordelijk voor haar extensions en Tape extensions die uitvallen door dat de klant het binnen 24 uur gewassen heeft na het aanbrengen.
 • De haar extensions en Tape extensions mogen niet met een shampoo gewassen worden die fruitzuren  bevatten.
 • Lokkie Looks draagt geen verantwoordelijkheid voor de schade die is ontstaan aan het eigen haar en de hairextensions, door dat deze het kapsel heeft gewassen met fruitzuur houdende, of andere schadelijke producten.
 • Lokkie Looks is niet verantwoordelijk voor schaden aan Haarextensions door gebruik van zilver shampoo. Vele leverancier geven geen garantie in dien  er zilver shampoo is gebruikt.

Bonding Extension Check-Up

 • Lokkie looks biedt na de eerste keer van het zetten, de eerste ervaring met bonding extensions een extension check-up aan, die tussen de 6 en 8 weken na het plaatsen van de  Hairextensions plaats vindt. De klant dient zelf contact op te nemen voor een afspraak voor de “extension check-up “.
 • Bij deze extensions check-up word gekeken wat de staat van de extensions is, of de bondings goed houden, of het eigenhaar het gewicht houd, of er extensions verloren zijn  (Het is normaal dat er 10% uitvallen, het blijft hand werk.) Ook word er bij de extension-checkup een houdbaarheid indicatie gemaakt, dit omdat niet elk mens en haar hetzelfde reageert op haarextensions.

1.4 Garantie

Lokkie Looks Haarextensions geeft de klant 8 weken inzet garantie voor bonding extensions, 4 weken voor L.A weave en Hair bevestiging en 2,5 week op Tape extensions zetting; mits u de Verzorgingrichtlijnen voorafgaand aan de extension inzet behandeling art.1.1 en de Verzorgings- en gebruikers richtlijnen heeft gevolgd volgens art.1.2 en 1.3.

 • Lokkie Looks overhandigd na aankoop van de voor de klant onbekende Hairextensions merk een folder met verzorging-, en garantie voorwaarden van het betreffende Hairextensions merk.
 • Lokkie Looks geeft enkel garantie op de door Lokkie looks ingezetten Hairextensionsystemen, de kwaliteit van de extensions en de garantie daarvan ligt bij de leverancier, mits aan de voorwaarden van de leverancier is voldaan.
 • Lokkie Looks helpt de klant bij de bemiddeling tussen de leverancier, bij ontevredenheid over de kwaliteit van het haar mits de klant aan de verzorgingsvoorwaarden van de leverancier is voldaan.
 • Lokkie Looks geeft garantie tot 8 weken na de inzetdatum van de bondingsextensions. Dit betreft de inzet techniek en het door Lokkie Looks in model gesneden extensions/ eigen haar.
 • Lokkie Looks geeft garantie tot 2,5 week na de inzet datum van de Tape-extensions. Dit betreft de inzet techniek van de Tape-extensions en het door Lokkie Looks in model gesneden extensions/ eigen haar.
 • Indien de haarextensions na deze te zijn verloren, duidelijke tekenen van mishandeling vertonen vallen deze niet onder de garantie.
 • Indien de klant in een thuis situatie het haar voorafgaand aan de extensions behandeling, niet met de aangereikte shampoo heeft gewassen, of toch met een conditioner of ander middel het haar heeft behandeld of aangebracht, vervalt direct de inzet-garantie.
 • Indien de klant de extensions niet aan behandel voorschriften  heeft voldaan, zo als tijdens behandeling mondeling is verstrekt vervalt de inzet garantie.
 • Lokkie Looks Haarextensions geeft garantie tot 4 weken na de inzet datum van de weave-extensions. Dit betreft de inzet techniek en het door Lokkie Looks in model gesneden extensions/ eigen haar.
 • Voor een gebroken draadje of gesneuveld ringetje, mag een klant met een Hair-weave gezet door Lokkie Looks altijd contact opnemen, mits het binnen 2 dagen wordt gemeld repareert Lokkie Looks dit kosteloos.
 • Onder de garantie valt het model aanpassen tot een meer gewenst kapsel.
 • Bij ontevredenheid kan er geadviseerd worden enkele haar extensions te laten verwijderen, deze handeling valt onder de garantie, deze haarextensions worden dan kosteloos verwijderd tot het aantal van 10.
 • Lokkie Looks Haarextensions zal in geen enkel geval de klant geld terug betalen, in welk geval dan ook.
 • Indien een de klant zelf en/of een derde partij bij de klant haarextentions heeft bijgeplaatst, en of verplaats, dan wel tussen de blijvende extensions heeft verwijderd vervalt de garantie van Lokkie Looks.
 • Op keratine-, magic-, en Botoxhair behandelingen geeft Lokkie Looks geen geld terug.
 • Lokkie Looks Haarextensions geeft geen garantie op de keratine-, magic-, en Botoxhair behandelingen.Deze zij te veel afhankelijk van de kwaliteit, en. verzorging van het eigenhaar, en zijn enkel bedoeld om haar te verzorgen en te verbeteren.
 • Lokkie Looks geeft garantie op knip-, en krullenknip behandeling tot 1 week na betreffende knipbeurt.
 • Het resultaat in gefinisht haar, na een knip of krulknip techniek valt niet onder de knipgarantie, dit is een kwestie van product gebruik en oefenen.

1.5  Schade

 • Het dragen van haar extensions welke soort dan ook valt onder verantwoordelijkheid van de klant.
  Haarextensions kunnen schaden aan eigen haar veroorzaken, ondanks de professionele plaatsing. De soort bevestiging is daar leidend in.

Lokkie Looks Haarextensions kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het eigen haar veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, ziekte, koortsperiode, ondergaande narcose in verleden en/of operatieve ingreep.

 • Lokkie Looks Haarextensions is niet aansprakelijk voor schade aan de door Lokkie Looks ingezette haarextensions indien de verzorgingsrichtlijnen voorafgaand aan de extension inzet behandeling art.1.1 en de verzorgingsrichtlijnen art.1.2 en gebruikersrichtlijnen art 1.3 door de klant NIET is nageleefd.
 • Lokkie Looks is niet aansprakelijk voor schade aan het haar van de klant en de door Lokkie Looks ingezette hairextensions indien de verzorging richtlijnen voorafgaand aan de extensions inzet behandeling art.1.1 en de verzorgingsrichtlijnen art.1.2 en gebruikersrichtlijnen art 1.3 door de klant NIET zijn nageleefd.
 • Lokkie Looks is niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar en/of haarextensions indien de klant de extensions niet met beleid heeft behandeld. Bedoeld hier mee: duidelijke aantoonbare schade bestaat aan haar en/of haarextension door hoger energetisch geweld op de haarextension.
 • Lokkie Looks en de leverancier van de extensions zijn niet aansprakelijk voor schade aan de haarextensions en/of eigen haar, indien het haar is gekleurd, geverfd, ontkleurd (blondering) of in contact is geweest met chloor, zeewater, zonnebrand, bodylotion, of andere schadelijke bestanddelen. deze kunnen de extensions zwaar beschadigen en/of verkleuren.
 • Lokkie Looks Haarextensions is niet aansprakelijk voor schade aan de extensions of eigen haar indien er spraken is van buitensporig haarverlies. Indien veel natuurlijk haar verlies wordt het zetten van alle systemen afgeraden.
 • Lokkie Looks mag te alle tijden weigeren om extensions te zetten, indien dit schaden kan geven aan het eigenhaar van de klant.
 • Voor schade aan de kleding of andere eigendommen van de klant, kan Lokkie Looks aansprakelijk worden gesteld indien duidelijk aanwijsbaar is dat de schade door toedracht van Lokkie Looks is ontstaan.

1.6 Betaling

 • Lokkie Looks spreekt ten aller tijden het bedrag af, van het uiteindelijke totaal bedrag van de Hairextensions behandeling inclusief BTW van 9 % en de aankoop van de hairextensions plus 21% aankoop BTW. Lokkie Looks spreekt ten aller tijden het bedrag af, van het uiteindelijke totaal bedrag van de behandeling. Dit is inclusief BTW.
 • Het overeen gekomen bedrag kan afwijken van het afgesproken bedrag, maar wordt tijdens de behandeling met de klant overlegd.
 • Reiskosten van € 0,25 per kilometer voor heen en terug reis worden apart in rekening gebracht en behoren niet tot het totaal bedrag van de behandeling.
 • Lokkie Looks vraagt een aanbetaling aan de klant voorafgaande aan de bestelling van de haarextensions inclusief BTW van 21%, en de verzendkosten aldus de aankoopkosten van de extensions.
 • De klant dient vooraf van de bestelling het gehele aankoopbedrag en verzendkosten ter bankrekening over te maken.
 • Indien de klant dit bedrag niet overmaakt wordt het benodigde product niet besteld, en kan de inzet afspraak niet plaats vinden.
  Indien de klant geen aankoop betaling per bankoverschrijvingen doet, waardoor de al reeds geplande afspraak niet door kan gaan, gelden de voorwaarden gesteld in artikel 1.8.
 • Lokkie Looks Haarextensions heeft het recht de bestelling van de haarextenions uit te stellen tot de aanbetaling is gedaan door de klant.
 • Lokkie Looks is verplicht om de bestelde en betaalde haarextensions of andere producten ter allertijden aan de klant te overhandigen, mits deze zijn afgerekend met Lokkie Looks Haarextensions.
 • Na de extension inzetbehandeling, dient ten alle tijden het afgesproken bedrag in zijn geheel betaald te worden door de klant, tenzij er een schriftelijke /  of aantoonbare mondelinge betalingsregeling is overeengekomen, met wederzijdse toestemming.
 • Indien de klant verzaakt het overeengekomen bedrag en/of de reiskosten te betalen is Lokkie Looks  vrij om de klant te weigeren voor alle verdere behandelingen.
 • Indien de klant verzaakt het overeengekomen bedrag en/of de reiskosten te betalen zal Lokkie Looks een toeslag in rekening brengen van 10% per week vanaf de behandeling of het schriftelijk of digitaal gestelde betaalmoment.
 • Lokkie Looks is vrij haar prijzen te allertijden te wijzigen, maar doet dit bij voorkeur 1 maal per jaar.
 • Indien de klant afziet van de inzetbehandeling na het bestellen van de aanbetaalde haarextensions, heeft recht op de aangekochten extensions.
 • indien de klant zonder geldende reden de behandelafspraak niet na komt heet Lokkie Looks het recht in de aangekochte extensions in bezit te houden tot het gestelde verzuim bedrag door de klant is betaald aldus artikel 1.8.
 • Lokkie Looks Haarextensions is niet verplicht de bestelde haarextensions af te nemen van de klant indien deze na het bestellen van de haarextensions afziet van de haarextensions inzet behandeling.
 • Indien de klant verzuimd een betaling na te komen, zal Lokkie Looks het recht hebben de klant te weigeren.

1.7 Privacy

 • Lokkie Looks Haarextensins heeft naast een naam geen persoonlijke gegevens van de klant
 • Met mondelinge toestemming van de klant noteert Lokkie Looks haarextensions behandel gegevens van de klant.

1.8 Afspraak

 • De klant dient een afmelding of wijzigingen van een gemaakte afspraak in de agenda van Lokkie Looks Haarextensions minstens 24 uur van te voren door te geven
 • Indien de klant korter dan 12 uur voor de afspraak afzegt of niet komt opdagen, brengt Lokkie Looks 50 % van de totale behandeling in rekening, tenzij er duidelijk spraken is van onmacht.
 • Indien de klant korter dan 24 uur voor de afspraak afzegt of niet komt opdagen, brengt Lokkie Looks 10 % van de totale behandeling in rekening, tenzij er duidelijk spraken is van onmacht.
 • Voor de eerste CURLSYS®️ afspraak krijgt de klant het verzoek mee per e-mail met de afspraak bevestiging; met het haar in de “natuurlijke Krul geföhnd of gemodelleerd” naar de eerste afspraak te komen.
 • Lokkie Looks is niet verantwoordelijk voor het te kort of niet naar tevredenheid knippen in dien er niet aan het verzoek wordt voldaan om:“natuurlijke Krul geföhnd of gemodelleerd”naar de eerste afspraak te komen.
 • Lokkie Looks dient aan de klant een bevestiging te geven van annulering of wijziging van de afspraak.
 • Indien een afspraak niet tijdig is afgezegd door de klant en Lokkie Looks Haarextensions heeft zo onnodige reiskosten moeten maken, is de klant ook verplicht de reiskosten te vergoeden.
 • Indien Lokkie Looks Haarextensions niet tijdig een vooraf gemaakte afspraak wijzig met goed keuring van de klant is Lokkie Looks verplicht om 10% korting te geven op de extension inzet of andere behandeling die gepland stonden voor de betreffende afspraak.
 • Lokkie looks haarextensions medewerker heeft ten alle tijden het recht een bezoek aan huis te weigeren, in dit geval word de klant elders uitgenodigd.
 • Alleen afspraken gemaakt met behulp van het online boeking systeem die zijn bevestiging per e-mail naar de klant vinden doorgang.
  deze kunnen door de klant of door Lokkie Looks gemaakt worden.
Deze algemene voorwaarden worden mei 2024 herzien.

Lokkie Looks Haarextensions

Lokkielookshaarextensions@gmail.com

www.lokkielooks-haarextensions.nl

Telefoon : +31(0) 645162311

Aanbevolen artikelen